Naslovnica
E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
za projektiranje, gradnju i proizvodnju

GRADNJA - REFERENTNA LISTA

NARUČITELJ / INVESTITOR

NAZIV PREDMETA IZVOĐENJA

OPĆINA ĐURMANEC

Izgradnja javne rasvjete na području općine Đurmanec

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na zamjeni i rekonstrukciji nadzemne NN mreže ZV 20 kV iz TS „289 Lučelnica 6 – Sačerići“  univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na zamjeni i rekonstrukciji nadzemne NN mreže ZV 10 kV za TS „MALI LIPOVEC“ univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Elektromontažni radovi na sanaciji 20 kV voda za TS 61 „LADUČ 3” univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na redovnom održavanju MRNN iz TS 333 „BREZJE – MALOGORIČKA” u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na redovnom održavanju MRNN iz TS 353 “NOVČARSKI ZAVOD” u Samoboru

OPĆINA VRBJE

Modernizacija javne rasvjete iz trafostanica "VRBJE I", "VRBJE II", " VRBJE III", "VRBJE IV", "BODOVALJCI I", "BODOVALJCI II", "BODOVALJCI III", "SIČICE I", "SIČICE II", "SIČICE III"

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MR NN i ZV 20 kV iz TS “HOTNJA – PAVUŠEKI” u Velikoj Gorici univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Elektromontažni radovi na rekonstrukciji ZDV 10(20) kV FALAŠĆAK u Samoboru univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na redovnom održavanju MRNN iz TS 246 „STARI HRAST” u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji SN priključka za NTS 268 “KLAKE II” u Samoboru univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji nadzemne NN iz TS 50 „V. JAZBINA VRNJAK” u Samoboru

"EMGD" d.o.o., Kutina /
GRAD GAREŠNICA

Izvođenje radova na izvedbi dijela instalacija rasvjete na objektu "Športska dvorana Garešnica"

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na zamjeni i dogradnji nadzemne NN iz TS 20 „SV.NEDELJA” i VINOGRADSKA u Samoboru

OPĆINA MARIJA GORICA

Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine Marija Gorica,
naselja MARIJA GORICA, TRSTENIK i HRASTINA

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na preventivnom redovnom održavanju MR za TS 132 „RUDE“

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na zamjeni i rekonstrukciji nadzemne NN ŠMITHENOVA u Samoboru

"emgd" d.o.o., Kutina /
Grad garešnica

Izvođenje radova na izvedbi NN mreže u Raiću

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji nadzemne NN iz TS 154 “CERJE II TEPEC” u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji nadzemne NN iz TS 16 “NASTAVNI CENTAR UL. RIBEL” u Rakitju - Samobor

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji NN priključka BREGANSKO SELO u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji SN priključka za NTS 360 “DUGAVA II” u Samoboru

GRAD ZAPREŠIĆ

Izgradnja javne rasvjete "SM" KALAMIRI – u Zaprešiću – dodatni stup

GRAD BJELOVAR

Izgradnja javne rasvjete u ulici J.J. STROSSMAYERA u Bjelovaru

GRAD ZAPREŠIĆ

Izgradnja javne rasvjete "SM" KALAMIRI – ULICA MIROSLAVA KRLEŽE u Zaprešiću

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "OREŠIĆ" - Gornji Bogićevci

Izvedba elektroinstalacija jake struje, rasvjete i upravljanja za framu svinja OPG "OREŠIĆ"

„FRAMAG“ d.o.o. Zagreb /
GIP PIONIR d.o.o. Zagreb

Elektromontažni radovi polaganja SKS-a na gradilištu „FRAMAGA“  u Radničkoj  ulici i Laništu

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 126 “ZAGREBAČKA” u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
Pogon Velika Gorica

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MR NN 400/230 V iz TS 397 "HOTNJA" i izvedba DV 20 kV za TS "HOTNJA 2 – MAREKOVIĆI" i TS "HOTNJA 3 – PAVUŠEKI" u Velikoj Gorici univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji I izgradnji MRNN iz NTS „KATANČIĆEVA“ u Samoboru

OPĆINA STARA GRADIŠKA

Izvedba instalacije rasvjete i ozvučenja u Kinu Stara Gradiška

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji I izgradnji MRNN iz TS 340 “PUŠINE“ u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Elektromontažni radovI na gradilištu PIONIRA u Rabskoj ulici

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji I izgradnji MRNN iz TS 294  „M GORICE“ I TS 111 „NOVAKI“ u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS “GIZNIK“ (VODOVOD) u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji i izgradnji MRNN i ZDV 20 kV iz TS 323 „VRNJAK LEŠĆE“ u Samoboru univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji i izgradnji MRNN iz TS „STRMEC OREŠJE“ u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji i izgradnji MRNN iz TS 146 „RUDE CENTAR“ u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji i izgradnji MRNN iz TS 7 „MOLVICE“u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji i izgradnji MRNN iz TS 64 „GIZNIK 1“u Samoboru

„AGROGROM“ d.o.o. /
SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete kod tvrtke „AGROGROM“ u Samoboru

GRAD SAMOBOR

Izvođenje javne rasvjete u ULICI GRADA WIRGESA od Kauflanda do Agrogroma u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS MIRNOVEČKA u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 203 MEDSAVE BREGANA  u Samoboru

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS DONJA BREGANA  u Samoboru

MAR-KO-ING d.o.o./
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Zamjena glavne transformatorske sklopke 1250 A s potrebnim prilagođavanjem na postrojenje u TS “BELI MANASTIR”

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 276/1,3,4 BIZEK

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji DV 10(20) kV "VELIKI DOL – SAMOBOR" univerzalnim kabelom EXCEL

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 722/2,3,5 BORONGAJSKA

HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 1569/1,2,3,4 TRDICE

HEP ODS d.o.o.
DP ELEKTRA ZAGREB

Izvođenje elektromontažnih radova na DV "BUKOVICA" izoliranim vodičima 20 kV i DV "STARI BROD" 20 kV univerzalnim kabelom EXCEL

HRVATSKE VODE –
HIDROTEHNIČKI OBJEKTI d.o.o.

Nabava i ugradnja novog 10(20)/0,4 kV, 400 kVA transformatora za Crpnu stanicu TANAC

GIP PIONIR d.o.o.
GRAD ZAGREB

Izvedba privremene zračne NN mreže 400/230 V – KOVINSKA ULICA

GIP PIONIR d.o.o.
GRAD ZAGREB

Građevinski radovi – premješanje betonskih stupova NN mreže – JANKOMIRSKA CESTA

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 2000 ŠUBLINOV BREG

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 637/7 TEŠKOVEC

MJESNI ODBOR PAVUČNJAK

Izvođenje javne rasvjete u Pavučnjaku – Palčić, Makarun, Terihaj

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u MO Pavučnjak – kod škole

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u MO Pavučnjak – Carini - Kirini

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 138 „ANTUNOVIĆ“

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz TS 2040 „SOP-HRUŠĆICA“

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u Pavučnjaku u zaseoku Kirini i uz školu prema Gornjoj Zdenčini

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

Izvedba javne rasvjete iz TS "TRNAVA" u Gornjim Bogićevcima

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete IZ TS „PAVUČNJAK 2“
- ulice Palčići 1, Palčići 2 i Šilobodci

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz NTS 296 „SVIBJE“

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz NTS 160 MIRAMARSKA

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Izvođenje elektromontažnih radova na rekonstrukciji MRNN iz NTS 695 „RAVNICE“

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Jastrebarsko

Rekonstrukcija dijela DV 10(20) kV za TS “BOTIČKI” – Pavučnjak - Jastrebarsko

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Jastrebarsko

Rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV “BOTIČKI” – u Pavučnjaku, Jastrebarsko

OPĆINA OKUČANI

Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju GORNJI I DONJI ROGOLJI

OPĆINA OKUČANI

Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju BENKOVAC

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Jastrebarsko

Rekonstrukcija MR NN iz TS “BOTIČKI” u Pavučnjaku, Jastrebarsko

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 171 “BREZNICA”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 85 “DROPČEVEC”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 222 “LIPNICA”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 90 “HODOVO”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 244 “OREŠJE GORNJE”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 51 “NESPEŠ BUNJAK”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 270 “PREKVRŠJE PODOLČICA”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 55 “BLAŽEVDOL-SELCI”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 231 “PUSTIČKI ”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Rekonstrukcija MR NN iz TS 117 “VUGROVEC-AGROCENTAR”

Javna ustanova
„Park prirode Medvednica“

Isporuka i ugradnja razvodnih ormara za „RUDNIK ZRINSKI“

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Rekonstrukcija MR NN iz TS 159 “NOVI STAN”

MAR-KO-ING d.o.o./
Pilana “galeković” Mracln

Rekonsrtukcija priključnog dalekovoda za trafostanice „MRACLIN II” , „MRACLIN IV” i „PILANA GALEKOVIĆ” univerzalnim kabelom AXCES (faza II)

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „ELektra“ Sisak

Antenski stup “DIKAVAC” za repetitorsku stanicu (projekt „ključ u ruke”)

MAR-KO-ING d.o.o./
Pilana “galeković” Mracln

Rekonstrukcija priključnog dalekovoda za „MRACLIN II” , „MRACLIN IV” i „PILANA GALEKOVIĆ” univerzalnim kabelom AXCES (fazaI)

GIP PIONIR d.o.o. /
GRAD ZAGREB

Izgradnja javne rasvjete u SAMOBORSKOJ ULICI u zagrebu – dionica od Lončareve do Škorpikove ulice