Naslovnica
E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
za projektiranje, gradnju i proizvodnju

JAVNA RASVJETA - REFERENTNA LISTA

I. Održavanje javne rasvjete


NARUČITELJ / INVESTITOR

NAZIV PREDMETA IZVOĐENJA

OPĆINA OKUČANI

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- TS 407 "BENKOVAC"         - TS "TRNAKOVAC"
- TS 423 "DONJI ROGOLJI"  - TS "BIJELA STIJENA"
- TS "LJEŠTANI"                   - TS "BOBARE"
- TS "CAGE I"                        - TS "CAGE II"
- TS "BODEGRAJ I"                              - TS "BODEGRAJ II"
- TS "LAĐEVAC"                  - TS "VRBOVLJANI I"
- TS "VRBOVLJANI II"         - TS "VRBOVLJANI III"
- TS "ČOVAC"                       - TS "OKUČANI I"
- TS "OKUČANI II"                               - TS "OKUČANI III"
- TS "OKUČANI IV"                              - TS "OKUČANI V"
- TS "OKUČANI VI"                              - TS "OKUčANI VII"
- TS "OKUČANI VIII"           - TS "ČAPRGINCI"

OPĆINA
GORNJI BOGIĆEVCI

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- TS "G. BOGIĆEVCI I"         - TS "G. BOGIĆEVCI II"
- TS "G. BOGIĆEVCI III"      - TS "G. BOGIĆEVCI IV"
- TS "KOSOVAC I"                                - TS " KOSOVAC II"
- TS "DUBOVAC I"                               - TS " DUBOVAC II"
- TS "SMRTIĆ - RATKOVAC"              - TS " SMRTIĆ "
- TS "TRNAVA"

OPĆINA VRBJE

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- TS "VRBJE I"                       - TS " VRBJE II"
- TS " VRBJE III"                   - TS " VRBJE IV"
- TS " BODOVALJCI I"          - TS " BODOVALJCI II"
- TS " BODOVALJCI III"       - TS " VISOKA GREDA"
- TS " SIČICE I"                     - TS " SIČICE II"
- TS " SIČICE III"                  - TS " DOLINA I"
- TS " DOLINA II"                 - TS " SAVSKI BOK"
- TS " MAČKOVAC"

OPĆINA DRAGALIĆ

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- TS 212 "DRAGALIĆ"          - TS 215 "DRAGALIĆ"
- TS 314 "DRAGALIĆ"          - TS 315 "DRAGALIĆ"
- TS 317 "D. BOGIĆEVCI"    - TS 318 "D. BOGIĆEVCI"
- TS 319 "D. BOGIĆEVCI "   - TS 211 "MEDARI"
- TS 207 "MAŠIĆ"                 - TS 208 "MAŠIĆ"
- TS 209 "MAŠIĆ"                 - TS 308 "POLJANE"
- TS 310 "GORICE"                               - TS 311 "GORICE"
- TS 312 "GORICE"

OPĆINA
STARA GRADIŠKA

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- TS 492 "GREĐANI"            - TS 493 "GREĐANI"
- TS 486 "NOVI VAROŠ"      - TS 487 "NOVI VAROŠ"
- TS 484 "PIVARE"                               - TS 481 "DONJI VAROŠ"
- TS 482 "DONJI VAROŠ"     - TS 477 "USKOCI"
- TS 475 "S. GRADIŠKA"      - TS 479 "GORNJI VAROŠ"

 

II. Izgradnja javne rasvjete


NARUČITELJ / INVESTITOR

NAZIV PREDMETA IZVOĐENJA

OPĆINA ĐURMANEC

Izgradnja javne rasvjete na području općine Đurmanec

OPĆINA VRBJE

Modernizacija javne rasvjete iz trafostanica "VRBJE I", "VRBJE II", " VRBJE III", "VRBJE IV", "BODOVALJCI I", "BODOVALJCI II", "BODOVALJCI III", "SIČICE I", "SIČICE II", "SIČICE III"

OPĆINA MARIJA GORICA

Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine Marija Gorica,
naselja MARIJA GORICA, TRSTENIK i HRASTINA

GRAD ZAPREŠIĆ

Izgradnja javne rasvjete "SM" KALAMIRI – u Zaprešiću – dodatni stup

GRAD BJELOVAR

Izgradnja javne rasvjete u ulici J.J. STROSSMAYERA u Bjelovaru

GRAD ZAPREŠIĆ

Izgradnja javne rasvjete "SM" KALAMIRI – ULICA MIROSLAVA KRLEŽE u Zaprešiću

„AGROGROM“ d.o.o. /
SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete kod tvrtke „AGROGROM“ u Samoboru

GRAD SAMOBOR

Izvođenje javne rasvjete u ULICI GRADA WIRGESA od Kauflanda do Agrogroma u Samoboru

MJESNI ODBOR PAVUČNJAK

Izvođenje javne rasvjete u Pavučnjaku – Palčić, Makarun, Terihaj

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u MO Pavučnjak – kod škole

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u MO Pavučnjak – Carini - Kirini

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete u Pavučnjaku u zaseoku Kirini i uz školu prema Gornjoj Zdenčini

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

Izvedba javne rasvjete iz TS "TRNAVA" u Gornjim Bogićevcima

GRAD SAMOBOR

Izgradnja javne rasvjete IZ TS „PAVUČNJAK 2“
- ulice Palčići 1, Palčići 2 i Šilobodci

OPĆINA OKUČANI

Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju GORNJI i DONJI ROGOLJI

OPĆINA OKUČANI

Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju BENKOVAC

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 171 “BREZNICA”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 85 “DROPČEVEC”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 222 “LIPNICA”

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Zelina

Izgradnja javne rasvjete iz TS 90 “HODOVO”

GIP PIONIR d.o.o. /
GRAD ZAGREB

Izgradnja javne rasvjete u SAMOBORSKOJ ULICI u zagrebu – dionica od Lončareve do Škorpikove ulice