Naslovnica
E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
za projektiranje, gradnju i proizvodnju

PODACI O TVRTCI

Tvrtka - puni naziv
E.G.S.-Elektrograditeljstvo d.o.o. za projektiranje, gradnju i proizvodnju

Tvrtka - skraćeni naziv
E.G.S.-Elektrograditeljstvo d.o.o.

Sjedište

Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb

Matični broj

01156462

OIB

83439900916

Poslovne banke i žiro-računi

Zagrebačka banka - Žiro račun:  2360000 – 1101924499
Samoborska Banka - Žiro račun:  2403009 – 1121001342

Temeljni kapital

20.000,00 kuna