Naslovnica
E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
za projektiranje, gradnju i proizvodnju

PROJEKTIRANJE - REFERENTNA LISTA

NARUČITELJ / INVESTITOR

NAZIV PREDMETA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

Projekt
ELEKTROINSTALACIJA SAMOSTOJEĆE JAVNE RASVJETE U OPĆINI STARA GRADIŠKA (KNJIGA 2)

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP –  ODS d.o.o.
Elektra zagreb

Tehničko rješenje
PRIKLJUČNOG ZRAČNOG 20 kV DV ZA TS „LADUČ“
IZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Podsljeme

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Gornja Dubrava

HEP – ODS d.o.o.
DP Elektra Zagreb
Pogon Velika Gorica

Tehničko rješenje
PRIKLJUČNOG DALEKOVODA ZA NTS 483 „lUČELNICA 8 – SAČERIĆI“
IZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HRVATSKE VODE – HIDROTEHNIČKI OBJKEKTI d.o.o.

Tehničko rješenje
PRIKLJUČNOG ZRAČNOG 10(20) kV DV ZA CS „LUKE“, KOMIN

OPĆINA DRAGALIĆ

Glavni projekt
- TS 10(20)/0,4 kV „RADNA ZONA DRAGALIĆ“
- KABEL 10(20) kV ZA TS „RADNA ZONA DRAGALIĆ“
- NN MREŽA IZ TS „RADNA ZONA DRAGALIĆ“
- SAMOSTOJEĆA JR IZ TS „RADNA ZONA DRAGALIĆ“

OPĆINA
GORNJI BOGIĆEVCI

Tehničko rješenje
RASVJETE ŠKOLSKOG IGRALIŠTA PODRUČNE ŠKOLE „GORNJI BOGIĆEVCI“

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Podsused - Vrapče

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Stenjevec

HEP – ODS d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Glavni projekt
ZRAČNOG I KABELSKOG 10(20) KV DALEKOVODA „VRBJE –CRNOGOVCI“

OPĆINA VRBJE

Projekt
ELABORAT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

OPĆINA OKUČANI

Projekt
ELABORAT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Novi Zagreb zapad

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Novi Zagreb istok

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP –  ODS d.o.o.
Elektra zagreb

Tehničko rješenje
ODCJEPNOG DALEKOVODA 10(20) kV ZA TS "MAREKOVIĆI" I TS "PAVUŠEKI" – HOTNJAIZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Maksimir

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Trešnjevka jug

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV „CIGLANA“ S NN IZLAZIMA I SN KABELSKIM DALEKOVODOM U NOVOJ GRADIŠKI

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV „DAVOR I“ S NN IZLAZIMA

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Glavni projekt
KB DV 10(20) kV ZA TS „ZONA MALE PRIVREDE-BREZINE“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „GRAD 1“ U GLINI

IPT INŽENJERING d.o.o. Zagreb /
Grad Zagreb

Projekt
Izmještanja blokova JR iz TS u ormare JR na području Grada Zagreba
- Gradska četvrt Trešnjevka sjever

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „SLATINA 1“ U PETRINJI

FELIX d.o.o.
Slavonski Brod

Glavni projekt
PRIKLJUČNI NN VOD 400/230 V „ŠLJUNČARA“ U OPRISAVCIMA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „FRANJE ŽUŽEKA“ U GLINI

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP distribucija d.o.o.
DP Elektroslavonija Osijek

Tehničko rješenje
SANACIJE ZRAČNOG DALEKOVODA 10(20) kV „ĐAKOVAČKA SATNICA“ II FAZA IZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP distribucija d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Tehničko rješenje
ODCJEPNOG DALEKOVODA 10(20) kV ZA TS „GREGURIĆ BREG“ I TS „VELIKI DOL“IZVEDEN SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV „ZONA MALE PRIVREDE-BREZINE“ S NN IZLAZIMA
U GORNJIM BOGIĆEVCIMA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „BOLNICA“ U GLINI

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
PRIKLJUČNI DV 10(20) kV ZA TS „ŠIRINCI“ IZVEDEN
SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
PRIKLJUČNI DV 10(20) kV ZA TS „SINLIJE“

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „SINLIJE“

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
TS 10(20)/0,4 kV „SINLIJE“

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „ŠIRINCI“

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Tehničko rješenje
TS 10(20)/0,4 kV „ŠIRINCI“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „ŠKOLA“ U GLINI

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „TOMIĆEV PUT“ U SISKU

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Zagreb

Tehničko rješenje
SANACIJE DALEKOVODA 10(20) kV „DUBRAVA – ČUČERJE“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV „ODRA 3“ SA SN PRIKLJUČNIM KABELOM I NN IZLAZIMA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Idejno rješenje
NN MREŽA 400/230 V IZ TS „RASKLOPNA“ U SISKU

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Idejno rješenje
TS 10(20)/0,4 kV “RASKLOPNA” U SISKU

HEP distribucija d.o.o.
DP elektra Karlovac

Glavni projekt
20 kV KABELSKI RASPLET TS „PUO DESINEC“ – TS „CIBAN“ - JASTREBARSKO

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230V IZ TS „KOSTAJNICA CENTAR“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
MAGISTRALNI DV 20 kV „GVOZD – TOPUSKO“ – ZRAČNI NA ČELIČNOREŠETKASTIM STUPOVIMA I KABELSKI DV

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230V IZ TS „ŽELJEZNIČKa“ U PETRINJI

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Tehničko rješenje
NN RASPLETA 400/230 V IZ TS 10(20)/0,4 kV „BOGOVIĆEVA“ U KARLOVCU

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Tehničko rješenje
NN PRIKLJUČAK KUĆA ZA POVREMENO STANOVANJE U JASENKU TVRTKE „ITALIFE“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
20 kV KABELSKI RASPLET IZ TS „SISCIA“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV TS “ŽELJEZNIČKA” – TS „SLATINA 1“ U PETRINJI

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “MOŠĆENICA 3”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Glavni projekt
DV KB “RS 20 kV HRVATSKA DUBICA – DV SUNJA” IZVEDEN SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

OPĆINA KRAŠIĆ /
HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV "ODVODNJA" KRAŠIĆ I PRIKLJUČNI DALEKOVOD
10(20) kV ZA TS "ODVODNJA"

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “DVOR 2”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “KOMUNALNA ZONA 5 ” U SISKU

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektroslavonija Osijek

Tehničko rješenje
SANACIJE ZRAČNOG DALEKOVODA 10(20) kV "ĐAKOVAČKA SATNICA" iZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektrodalmacija Split

Tehničko rješenje
DV 35 kV ZA TS 110/35 kV “METERIZE” – KK “MAJDAN”

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP Eistribucija d.o.o.
DP Elektra Požega

Tehničko rješenje
REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 10(20) kV “ZVEČEVO-ĐEDOVICA“
IZVEDENOG SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “FRANJE ŽUŽEKA” U GLINI

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GRAD 1 ” U GLINI

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Vinkovci

Idejnorješenje
REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 10(20) kV“VRBANJA“ – PTTS 10(20)/0,4 kV „SPAČVA“ KAO ZRAČNOG I KABELSKOG DALEKOVODA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “JUKINAC 2”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “MATIJEVIĆI 3”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “VENAC MREŽNIČKI” S NN IZLAZIMA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Glavni projekt
DV KB 10(20) kV ZA TS “VENAC MREŽNIČKI”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “CAPRAŠKE POLJANE”

MAR-KO-ING d.o.o./
HEP Distribucija d.o.o.
DP „Elektroprimorje“ Rijeka

Tehničko rješenje
REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 20 kV “GEROVO-ZAMOST (SMREKARI)”
IZVEDEN SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV TS RTS “SELA STUPNO” – TS “SELA CENTAR” I
KB 10(20) kV TS RTS “SELA STUPNO” –  DV “INDUSTRIJSKA ŠKOLA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV TS “SELA CENTAR” – TS “SELA OPZ” - DV “LEKENIK”

OPĆINA OKUČANI

Glavni projekt
KB 10(20) kV ZA TS “OKUČANI VIII”

OPĆINA OKUČANI

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “OKUČANI VIII” S NN IZLAZIMA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “SELA CENTAR” S NN IZLAZIMA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “SELA OPZ” S NN IZLAZIMA

MAR-KO-ING d.o.o./
PILANA “GALEKOVIĆ”
MRACLIN

Tehničko rješenje
DV 10(20) kV ZA TS “PILANA GALEKOVIĆ” IZVEDEN
SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “ŠATORNJA 3”

 

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “MOŠĆENICA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Karlovac

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “JAMNICA MOST” S NN IZLAZIMA

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM “CAPRAŠKE POLJANE”

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Pogon Nova Gradiška

Glavni projekt
STS 10(20)/0,4 kV „PRVČA III- SEGED“
KB 10(20) kV za kV „PRVČA III – SEGED“
NN IZLAZI IZ STS „PRVČA III – SEGED“

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Karlovac

Glavni projekt
DV 10(20) kV “ZVEČAJ - LIPA”

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektra Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “MOŠĆENICA 8”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “MOŠĆENICA 8”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Karlovac

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “JAMNICA MOST”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
IZMICANJE TS 10(20)/0,4 kV ”PARK” U SISKU

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BREZOVO POLJE 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “BREZOVO POLJE 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “BREZOVO POLJE 3 - DANGUBE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV i 10(20) kV DALEKOVOD ZA TS “BATURI“ IZVEDEN SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “VELIKA SOLINA 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “GVOZDANSKO”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV OD TS “ČEŠKO SELO“ DO 20 kV KB ZA TS “LOGORIŠTE 2“

HEP – ODS d.o.o.
Elektra Slavonski Brod

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “LJUPINA II” SA NN IZLAZIMA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BREZOVO POLJE 3 - DANGUBE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “DESNI DEGOJ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV OD TS  “DUBICA 6” DO TS  “DUBICA 3”

MAR-KO-ING d.o.o./
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Eletrodalmacija Split

Tehničko rješenje
DV 24 kV OD ts 10(20)/0,4 kV “BIŠEVO 1” -  “BIŠEVO 2” - “BIŠEVO 3” 
IZVEDEN SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM AXCES

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ČEŠKO SELO”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kv “DUBICA 6”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BATURI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “BJELOVAC”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “ILOVAČAK 2”

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “LJUPINA V” SA NN IZLAZIMA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 10(20) kV ZA TS “CEROVLJANI 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “CEROVLJANI 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV ZA “BAĆIN 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV“ILOVAČAK 2”

HEP Distribucija d.o.o.
Elektra Slavonski Brod

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “LJUPINA II” SA NN IZLAZIMA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV10(20) kV ZA TS “ILOVAČAK 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV “LJUBINA 1” SA SN PRIKLJUČKOM

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BJELOVAC”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV “BAĆIN 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BANSKI GRABOVAC 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ILOVAČAK 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “BANSKI GRABOVAC 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “DESNI DEGOJ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “ŠATORNJA 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GORNJA BUČICA 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “GORNJA BUČICA 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GREĐANI 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “GREĐANI 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “PECKI 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “PECKI 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “SVRAČICA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ŠATORNJA 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ŠATORNJA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “SVRAČICA”

MAR-KO-ING d.o.o./
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Eletrodalmacija Split
Pogon Brač

Tehničko rješenje
DV 10 kV  ZA TS “RAŽANJ” IZVEDEN
SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “VODOVOD MEDVEDI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “MAJA 2”

MAR-KO-ING d.o.o./
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Eletrodalmacija Split
Pogon Brač

Tehničko rješenje
DV 10 kV ZA TS “VIDOVA GORA”  IZVEDEN
SREDENJENAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

MAR-KO-ING d.o.o./
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Eletrodalmacija Split
Pogon Brač

Tehničko rješenje
DV 10 kV ZA TS “VIDOVA GORA”  IZVEDEN
SREDENJENAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “MAJA 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
ANTENSKI STUP “DIKAVAC”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “GORA MARINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “GORA ŠKOLA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “GORA TOMINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “PONIKVARI GORNJI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “VELIKA VRANOVINA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “HRVATSKO SELO 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “HRVATSKO SELO 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “HRVATSKO SELO 1”

MAR-KO-ING d.o.o./
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Križ

Glavni projekt
NNM 400/230 V “RIBNJAČA”
DV 10(20) kV ZA TS “RIBNJAČA” IZVEDEN
SREDENJONAPONSKIM UNIVERZALNIM KABELOM EXCEL

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “GORA MARINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “GORA TOMINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NNM 400/230 V “GORA ŠKOLA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GORA MARINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GORA TOMINOVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GORA ŠKOLA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GLINSKA POLJANA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
ts 10(20)/0,4 kV “GLINSKA POLJANA 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “GLINSKA POLJANA 1”

MJESNI ODBOR
GORNJI ZVEČAJ

Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “G. ZVEČAJ”
TS 10(20)/0,4 kV “G. ZVEČAJ”
NN MREŽA 400/230 V “G. ZVEČAJ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “DUBICA 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOSTAJNICA TRŽNICA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOSTAJNICA 5”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOSTAJNICA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “BLINJSKI KUT 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOMAREVO 5”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOMAREVO 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOMAREVO 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOMAREVO 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 400/230 V “KOMAREVO 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Tehničko rješenje
NN KABELSKI VOD OD TS “UNČANI 2” DO ANTENSKOG STUPA “UNČANI”

Grad Pag

Glavni projekt
KB 20 kV OD TS “BOŠANE” DO TS “SV. MARIJA”
TS 20(10)/0,4 kV “SV. MARIJA”
NN MREŽA 400/230 V “SV. MARIJA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
PRIKLJUČAK zgrade I.G.h. IZ TS “ELEKTRA SISAK 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “BRZAJ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “SISAK 2 – SELJINA 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “SISAK 2 – SPORTSKA DVORANA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “BRZAJ 2 – BRZAJ 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “BRZAJ 1 – BRZAJ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “M. GORIČKI – BAKAČEVA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 35 kV “SISAK 1 – POSAVSKA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
INTERPOLACIJA TS “DUŽICA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
INTERPOLACIJA TS “SAJMIŠTE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 20 kV “NOVO PRAČNO – KOMAREVO –BLINJSKI KUT”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “LETOVANIĆ 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “LETOVANIĆ 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “GALDOVO 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “TESLINA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “CAPRAG 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “STARA DRENČINA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “R. BOŠKOVIĆA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NISKONAPONSKI KABELSKI VOD OD TS 20/0,4 kV "UNČANI 2" DO KPMO-a NA KONTEJNERU ANTENSKOG STUPA U UNČANIMA OPĆINA DVOR

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 20 kV “ŠAŠINA GREDA – VELIKO SVINJIČKO”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS ASFALTNA BAZA – TS DRENAČKA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS SUNJA 3 – TS VEDRO POLJE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS SUNJA 3 – TS SUNJA 8”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS SUNJA 1 – TS SAVA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “BANSKA STRUGA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV KABELSKA “KOZIBROD”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV ZA TS “KOZIBROD”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “KOZIBROD”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS SUNJA 7 – TS VAJDA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “TS SLATINA – TS ASFALTNA BAZA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “MAJUR 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “GRABOŠTANI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “STUBALJ”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “MAJUR 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “MAJUR 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “GREĐANI-MAROVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
DV 20 kV ZA TS “GREĐANI-MAROVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV STUPNA “GREĐANI-MAROVIĆI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “TOPLIČKA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “PREKOPA – KIHALAC”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “BLINJSKI KUT 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “BLINJSKI KUT 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “DRŽIĆEVA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “GJALSKI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “GAJEVA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “HRASTOVICA –TRNJANI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “JUKINAC 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “JUKINAC 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV ZA TS “JUKINAC 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV KABELSKA “JUKINAC 2”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV STUPNA “STAZA 4”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV STUPNA “STAZA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV KABELSKA “SUNJA 3”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV KABELSKA “SUNJA 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “STAZA 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 20/0,4 kV KABELSKA “VEDRO POLJE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA IZ TS “VEDRO POLJE”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “PARK-TVORNICA CIPELA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
KB 20 kV “DRENAČKA- N.DRENČINA”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V I JR IZ TS “STROSSMAJEROVA 1”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ŽELJEZNO DESNO”
Glavni projekt
DV 10(20) kV ZA TS “ŽELJEZNO DESNO”
Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZLAZI IZ TS “ŽELJEZNO DESNO”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V I JAVNA RASVJETA IZ TS  “M.GORIČKI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V I JAVNA RASVJETA IZ TS  “M.GORIČKI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V I JAVNA RASVJETA IZ TS  “M.GORIČKI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “M. GORIČKI”
Glavni projekt
KB 10(20) kV ZA TS ”M. GORIČKI”
Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZLAZI IZ TS “M. GORIČKI”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
DP „Elektra“ Sisak

Glavni projekt
TS 10(20)/0,4 kV “ODRA 1”
Glavni projekt
KB 10(20) kV ZA TS “ODRA 1”
Glavni projekt
NN MREŽA 380/220 V IZ TS “ODRA 1”

Zdravko Protega

Glavni projekt
DV 10(20)kV ZA TS 10(20)/0,4 kV „VOĆNJAK PROTEGA“
TS 10(20)/0,4 kV VOĆNJAK PROTEGA
NN PRIKLJUČAK 380/220 V ZA GOSPODARSKU GRAĐEVINU